KURSUSTILMELDING
BROBYGNINGSSEMINARER
Vi bygger bro mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne
i tyskfaget.

November 2017.

Hvorfor skal vi bygge bro?
Gensidigt kendskab til folkeskolens Fælles Mål og de gymnasiale uddannelsers læreplaner giver et overblik over tyskfagets mål og formål i et bredere perspektiv. Grundskolelærere får et indblik i, hvordan de kan forberede deres elever til overgangen fra grundskolen til de gymnasiale uddannelser, og lærere fra de gymnasiale uddannelser forstår, hvilke tyskfaglige forudsætninger eleverne har med i baggagen, når de starter i gymnasiet.

Tysklærerforeningen for Grundskolen afholder i samarbejde med Læreruddannelsen UCC og Københavns Universitet brobygningskurser for tysklærere i grundskolen og de gymnasiale uddannelser.

Deltagergebyr: 100,- kroner
København
Århus
Esbjerg
Odense
Ålborg
Grundskole
Gymnasial uddannelse
Brobygning
Hent kursusopslaget her
www.tysklaerer.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net