På denne side kan du følge med i de aktiviteter, TYSKlærerforeningen for Grundskolen deltager i.

Klik på overskrifterne øverst på siden.

Du kan også logge ind på vores lukkede medlemsside, hvor du kan finde masser af guf for en tysklærer!

Klik her for at komme ind på medlemssiderne:
Lukket område for medlemmer
 
Medlemskonferencen på SkoleKom:

Som medlem af foreningen får du adgang til vores meget aktive medlemskonference. Her kan du komme i kontakt med alle foreningens medlemmer samt med bestyrelsen, få gode råd og diskutere både faglige og sprogpolitiske emner.

Sprogpolitik version 2012:

Peter Bruhn Jepsen, Hjalmar Jess og Flemming Nygård fra Sprogpolitisk Udvalg har udarbejdet foreningens forslag til sprogpolitik, som udsendes til partiernes sprogpolitiske ordførere - samt til alle andre, som vi ønsker at påvirke.

Udvalget retter også henvendelser til politikerne med spørgsmål og forventninger i forbindelse med de forestående forhandlinger om ændringer i folkeskolen.

Forslag til en national sprogpolitik for folkeskolen
Sprog er nøglen til verden
Foreningen var den 30. april 2012 repræsenteret på konferencen "Sprog er nøglen til verden - fremmedsprog på de videregående uddannelser" på VIA University College i Århus.
Konferencens formål var hovedsagelig at stille fokus på og forsøge at implementere de resultater, der fremgår af rapporten "Sprog er nøglen til verden", der bl.a. indeholder 42 punkter til fremme af fremmedsprogsundervisningen i Danmark.
Rapporten kan, sammen med foreningens reaktion på samme, læses her på vores hjemmeside.
Foreningens repræsentant fik lejlighed til at præsentere foreningens sprogpolitik og betone betydning af obligatorisk tysk fra 5. klasse.
Endvider blev der i gruppedrøftelserne fremsat synspunkter, der udtrykkes i sprogpolitisk udvalgs stillingtagen til rapporten "Sprog er nøglen til verden".
I den forbindelse blev muligheden for oprettelse af et nationalt center for fremmedsprogsundervisning, som det bl.a. findes i Norge, drøftet.
Børne- og undervisningsministeriet publicerede i 2011 en sprogpolitik med overskriften "Sprog er nøglen til verden" - læs den her
Det mener vi om rapporten
Daværende formand Peter Bruhn Jepsen: Anbefalinger vedrørende tysk og Ny nordisk Skole
Læs anbefalingerne her
Møde i DLF 4. januar 2011:

Vi var sammen med Sproglærerforeningen inviteret til at deltage i et møde i Danmarks Lærerforening vedr. fagrækkens sammensætning i folkeskolen i fremtiden. Sprogpolitisk Udvalg deltog og forelagde foreningens ønsker for fremmedsprogspolitikken.

Sprogpolitisk Udvalg på besøg hos

Danmarks Lærerforening

Kursusevaluering

14. marts 2011 afholdt TLFG i samarbejde med Goethe-Institut kurset::

    'Deutsch ist eine internationale Sprache'
     - aber wissen deine SchülerInnen das? 

 

 Welche Möglichkeiten gibt es, dass dänische Kinder mit Kindern in anderen Ländern auf Deutsch kommunizieren können? 


Det blev et rigtig godt kursus.
Se:  evaluering og billeder.

Flix Comics im Deutschunterricht 2010
Kursusopslag Flix & Co im Unterricht / Comics im Deutschunterricht Se: Fotocollage fra kurset, udarbejdet af Junghans med fotos v/ Hjalmar Jess
Materiale fra Berlinturen 2010: 'Schnitzeljagd in Berlin'
CD'en er udsendt gratis til alle turens deltagere, som også er producenter af materialet.
Andre kan sende en frankeret (8.00) og adresseret C5-kuvert til:
A. Ring - Alfr. Chr. Vej 13 B - 2850 Nærum
Så vil du modtage den CD, som er produceret med baggrund i det materiale, som blev lavet af deltagerne under Berlinturen 2010. Den er gratis for medlemmer! For ikke-medlemmer koster den 100 kr - eller det samme som et medlemskab af foreningen!

Nyhedsbreve:

Ca. 8 gange årligt udsender Tysklærerforeningen for Grundskolen et Nyhedsbrev direkte i medlemmernes mailbokse med informationer.

Linkliste:
Med hvert nyhedsbrev følger en temabaseret og kommenteret liste over aktuelle links, som man kan gå ind og bruge direkte i sin undervisning. Den laves af Bente Højgaard-Gardarsson og Flemming Nygård.
Hamborg-kursus
Tysklærerforeningen for Grundskolen indbød til medlemskursus i Hamburg fra torsdag den 29. september 2011 til søndag den 2. oktober 2011.
Uwe Kind skolekoncerter i Danmark
April 2016.

Se en lille video fra koncerten i Skive

Og her den gode, gamle "Wackel mit dem Po!"
© Uwe Kind/Lingotech.


www.tysklaerer.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net