Deutsch ist eine internationale Sprache -- aber wissen deine SchülerInnnen das?

 14. marts 2011 kl. 16-19 på Goethe-Instituttet - København.  Kurset var gratis for deltagerne.

 En stor tak til Goethe-Instituttet og til Petra Klimaszyk og Thomas Frahm for deres deltagelse i arrangementet af dette kursus og for deres personlige bidrag til kurset.

Kursets formål var at vække interesse – pege på muligheder – og udveksle erfaringer omkring den internationale dimension, som i tyskundervisningen er et alt for lidt opdyrket område.
Petra Klimaszyk bød velkommen og fortalte om Goethe-Instituttes arbejde i Danmark og om kommende kurser bl.a. et om etwinning i efteråret.
Annie Ring Knudsen (medforfatter) fortalte om projekt 'Das Bild der Anderen' www.goethe.de/bild og gennemgik materiale, webside og muligheder for deltagelse. Nana Michelsen (EMU, Tina Madsen (Pilehaveskolen), Thomas Frahm (Goethe) og Frank Lacey (Ådalens Privatskole) fortalte om spændende erfaringer med projektet.
Ilpo Halonen fra Finland, skaberen af Dafnord, har siden 1990 arbejdet med international kommunikation, og han fortalte om, hvordan man kan anvende Dafnords webside, eJournalen, og hvordan man kan lave lærertræning over nettet via systemet Echtzeittreffen.

Det blev et rigtig godt kursus. De 23 deltagere fyldte godt op i lokalet hos Goethe, hvor der var dækket op til kaffe fra start. Der var en meget fin stemning og stor spørgelyst, og i pausen var der et lækkert traktement, som gav mulighed for at tale sammen. Her fortalte Helle Genske om TLFGs
vigtige arbejde for at fremme tysk i grundskolen og om den kommende Hamborgtur.

Og så var der 'Gavebod' :
Fra Goethe: En stor kalender: 'Mauerfall' - 2 x bøger 'Ich schenk' dir eine Geschichte' - plakater + badges 'Das Bild der Anderen'.
TLFG: Sprogpolitik - vores flyer plastet som bogmærke - CD'en med 'Schnitzeljagd in Berlin' til alle.

  for Grundskolen

 
Kurset blev afholdt i marts 2011 af TLFG i samarbejde med Goethe-Institut.
Kursusopslag Deutsch ist eine internationale Sprache Petra Klimaszyk heißt Willkommen und informiert über die vielen Angebote bei Goethe Dänemark sowie auch künftige Kurse.

Petra Klimaszyk heißt Willkommen und informiert über die vielen Angebote bei Goethe Dänemark sowie auch künftige Kurse.

Thomas Frahm erzählt über 'Bild'-Projekte mit Kamerun.

Thomas Frahm erzählt über 'Bild'-Projekte mit Kamerun.

Man hört interessiert zu.

Man hört interessiert zu.

Nana Michelsen berichtet von ihrem 'Bild'-Projekt mit Brasilien mit Besuch aus Brasilien.

Nana Michelsen berichtet von ihrem 'Bild'-Projekt mit Brasilien mit Besuch aus Brasilien.

Es ist spannend.

Es ist spannend.

Pause —

Pause —
Gespräch mit Nana Michelsen, während im Vorraum gemütlich gegessen wird.

Ilpo Halonen erzählt von Dafnord und von Echtzeittreffen / Lehrerausbildung im Internet.
Ilpo Halonen erzählt von Dafnord und von Echtzeittreffen / Lehrerausbildung im Internet.
Ohne Beamer geht es gar nicht.

Ohne Beamer geht es gar nicht.

Was? Kann man auch sowas?

Was?  Kann man auch sowas?

www.tysklaerer.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net